Välkommen till Inter-Nordic Guide Club

IGC verkar för internordiskt samarbete mellan föreningar för turistguider från de nordiska länderna, Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge, Sverige och Åland.

IGC arbetar för att göra turistguidernas utbildning och arbetsvillkor likvärdiga och riktar i dessa avseenden rekommendationer och uttalanden till berörda myndigheter och organisationer.

IGC organiserar idag fyrtiotvå medlemsföreningar varav tre landsförbund med 1.200 auktoriserade guider.

IGC håller varje år årsmöte med en kongress som ger tillfälle till vidareutbildning i bl a Nordenkunskap samt tar upp frågor som är angelägna för turistguidens yrke.