Om föreningen

IGC:s syfte är:

att verka för internordiskt och internationellt samarbete mellan medlemsföreningarna

att arbeta för att göra turistguidernas utbildning och arbetsvillkor likvärdiga

att i dessa avseenden rikta rekommendationer och uttalanden till berörda nordiska myndigheter och organisationer.

Medlemsföreningarna i de olika nordiska länderna turas om att hålla årsmöten med seminarier och vidareutbildning.