IGC finns nu på Facebook!

Inter Nordic Guideclub har etablerat sig på Facebook. Där finner ni andra nordiska guider och kan skriva om olika frågor. Vi ser framemot stor aktivitet.

Välkomna!